HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

1

Lựa chọn sản phẩm cần mua

Bước 1: Chọn size

Bước 2: Chọn số lượng giày cần mua

Bước 3: Thêm vào giỏ hàng

2

Bước 4: Vào giỏ hàng

Bước 5: Điền mã giảm giá (nếu có) -> Áp dụng

Bước 6: Tiến hành lựa chọn hình thức thanh toán

6.1 Thanh toán trả tiền mặt khi nhận hàng

17

6.2 Thanh toán chuyển khoản Internet Banking

16

6.3 Thanh toán chuyển khoản Momo

18

Bước 7: Điền thông tin nhận hàng

Bước 8: Tích tạo tài khoản mới (bỏ qua nếu đã có tài khoản)

Bước 9: Lựa chọn hình thức thanh toán

Bước 10: Đặt hàng

10.1 Đặt hàng hình thức ” Trả tiền mặt khi nhận hàng”

Sau khi nhấn nút đặt hàng -> Khách hàng sẽ nhận được một Email xác nhận đơn đặt hàng -> Shop xác nhận đơn hàng -> Khách hành nhận thêm một Email đơn hàng đã được chấp nhận -> Quý khách chờ nhận hàng

 

9 1

10.2 Đặt hàng hình thức ” Chuyển khoản ngân hàng Internet Banking”

Sau khi nhấn nút đặt hàng -> Khách hàng chuyển khoản thanh toán đơn hàng (Chú ý: Nội dung chuyển khoản là sỗ mã đơn hàng) -> Khách hàng sẽ nhận được một Email xác nhận đơn đặt hàng -> Shop xác nhận đơn hàng -> Khách hành nhận thêm một Email đơn hàng đã được chấp nhận -> Quý khách chờ nhận hàng

 

24

10.3 Đặt hàng hình thức “Quét mã MOMO”

Sau khi nhấn nút đặt hàng -> Khách hàng quét mã MOMO thanh toán đơn hàng (Chú ý: Nội dung lời nhắn là sỗ mã đơn hàng) -> Khách hàng sẽ nhận được một Email xác nhận đơn đặt hàng -> Shop xác nhận đơn hàng -> Khách hành nhận thêm một Email đơn hàng đã được chấp nhận -> Quý khách chờ nhận hàng

19

KIỂM TRA ĐƠN HÀNG

13 1

Vào tài khoản -> Đơn hàng -> Kiểm tra tình trạng đơn hàng

25