TRA CỨU HÀNH TRÌNH ĐƠN HÀNG

Vào tài khoản mua hàng => Đơn hàng => Lấy mã vận chuyển và đơn vị vận chuyển để kiểm tra thông tin và hành trình đơn hàng của bạn